26210 345 19

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

info@chasapopoulos.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Νομοθεσία
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Νομοθεσία

Κ.Υ.Α. 125021/2023 Προθεσμία καταχώρισης εγκατεστημένων ανελκυστήρων. ΦΕΚ 7388/Β’/27-12-2023 Κ.Υ.Α. 126978/2022 Προθεσμία καταχώρισης εγκατεστημένων ανελκυστήρων. ΦΕΚ 6794/Β’/28-12-2022 Κ.Υ.Α. 45059/2022 Προθεσμία καταχώρισης εγκατεστημένων ανελκυστήρων. ΦΕΚ 2230/Β’/06-05-2022 Κ.Υ.Α.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ