Κατασκευή Ανελκυστήρων

Η εταιρεία μας σε όλες τις νέες κατασκευές ανελκυστήρων, ανυψωτικών, κτλ, εφαρμόζει κάθε νέα τεχνολογία σε συνδυασμό με τα πρότυπα και την κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Έτσι, διασφαλίζει για εσάς προϊόντα υψηλής ποιότητας και αισθητικής με συνέπεια και πλήρη τεχνική υποστήριξη στο μέλλον.

Για το καλύτερο αποτέλεσμα και σύμφωνα πάντα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε κτιρίου εκπονούμε εγκαταστάσεις σύμφωνα με τα τρία παρακάτω βασικά στάδια.

Μελέτη – Οικονομική Προσφορά. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση εκπονούμε τη μελέτη και το σχεδιασμό οποιουδήποτε ανελκυστήρα προκειμένου να βρεθεί η βέλτιστη τεχνική λύση πάντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη. Για τη διεξαγωγή της μελέτης προηγείται επίσκεψή μας στο χώρο του έργου για τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων πληροφοριών. Κατόπιν συντάσσεται οικονομοτεχνική προσφορά που παραδίδεται στον πελάτη.

Κατασκευή. Επόμενο στάδιο είναι η προμήθεια των απαραίτητων εξαρτημάτων και η εφαρμογή της μελέτης από εξειδικευμένα συνεργεία τεχνιτών μας κάτω από την επίβλεψη του αρμόδιου μηχανικού μας. Η εγκατάσταση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις ασφαλείας και ανταποκρίνεται στις οδηγίες του ΕΛΟΤ σχετικά με τα νέα νομοθετικά μέτρα που αφορούν την πιστοποίηση ανελκυστήρων.

Πιστοποίηση. Κάθε νέα εγκατάσταση απαιτεί την έκδοση αδείας – πιστοποίησης. Ειδικοί τεχνικοί εταιρείας πιστοποιήσεων αναλαμβάνουν τον έλεγχο κάθε νέου συστήματος όσον αφορά την τήρηση των διατάξεων ασφαλείας.