ΜΕΛΕΤΗ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Μελέτη & Σχεδιασμός

Ανελκυστήρων

Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, τη μελέτη και το σχεδιασμό οποιουδήποτε ανελκυστήρα προκειμένου να βρεθεί η βέλτιστη τεχνική λύση πάντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.

Για τη διεξαγωγή της μελέτης προηγείται επίσκεψή μας στο χώρο του έργου για τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων πληροφοριών.

Μελέτη - Σχεδιασμός Ανελκυστήρων

Κατόπιν συντάσσεται οικονομοτεχνική προσφορά που παραδίδεται στον πελάτη.

Σε περίπτωση που δεν είναι κατανοητό οποιοδήποτε σημείο της προσφοράς, είμαστε στην διάθεσή σας.

Η Εταιρεία μας
Η Εταιρεία μας

Ενδιαφέρεστε για τις υπηρεσίες μας;