ΜΕΛΕΤΗ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Μελέτη & Σχεδιασμός

Ανελκυστήρων

Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, τη μελέτη και το σχεδιασμό οποιουδήποτε ανελκυστήρα προκειμένου να βρεθεί η βέλτιστη τεχνική λύση πάντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.

Για τη διεξαγωγή της μελέτης προηγείται επίσκεψή μας στο χώρο του έργου για τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων πληροφοριών.

Κατόπιν συντάσσεται οικονομοτεχνική προσφορά που παραδίδεται στον πελάτη.

Σε περίπτωση που δεν είναι κατανοητό οποιοδήποτε σημείο της προσφοράς, είμαστε στην διάθεσή σας.

Ενδιαφέρεστε για τις υπηρεσίες μας;