ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

Οι πελάτες μας - Συνεργάτες μας

Μερικοί από τους συνεργάτες μας...

Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης πορείας μας έχουμε αναπτύξει και διατηρήσει σταθερές και μακροχρόνιες συνεργασίες τόσο με ιδιώτες συνεργάτες πολυκατοικιών – μονοκατοικιών, όσο και με δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις, διαφορετικού αντικειμένου, καλύπτοντας πάντα και απόλυτα τις ανάγκες τους!