Συστήματα που κατασκευάζουμε

Οι Μηχανικοί Ανελκυστήρες ονομάζονται επίσης Ηλεκτροκίνητοι ή Ανελκυστήρες Έλξεως και αποτελούν σήμερα το πιο εξελιγμένο τεχνολογικά σύστημα ανύψωσης.

Οι Υδραυλικοί Ανελκυστήρες αποτελούν την τεχνολογία που επικρατεί στις Εγκαταστάσεις Νέων Ανελκυστήρων τα τελευταία 25 χρόνια.

Υπάρχει πλέον λύση στο πρόβλημα χώρου για την τοποθέτηση του  μηχανοστασίου που αντιμετωπίζουν οι αρχιτέκτονες και οι μηχανικοί  μελετητές ενός κτιρίου.

Οικιακοί Ανελκυστήρες

Εξειδικευμένοι τύποι υδραυλικού ανελκυστήρα που αποτελούν την κατάλληλη λύση για κατοικίες.

Αναβατόρια για σπίτια

Οι δυσκολίες προσβασιμότητας ηλικιωμένων και ατόμων με κινητικές δυσκολίες αποτελούν πλέον παρελθόν, ακόμα και όταν δεν μπορεί να εγκατασταθεί ανελκυστήρας.

Ανελκυστήρες & Αναβατόρια Φορτίων

Κρίσιμα σημεία για την εγκατάστασή τους είναι το είδος των εμπορευμάτων που μεταφέρονται, ο τρόπος φορτοεκφόρτωσης των εμπορευμάτων και το επιθυμητό ωφέλιμο φορτίο.

Οι Μηχανικές Θέσεις Στάθμευσης διπλασιάζουν τις υπάρχουσες θέσεις στάθμευσης στην πυλωτή ή στο υπόγειο μιας πολυκατοικίας εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες προδιαγραφές.