ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ
ΦΟΡΤΙΩΝ

Αναβατόρια

Φορτίων

Compact

Το Αναβατόριο Φορτίων Compact είναι ανυψωτικό μηχάνημα φορτίων ειδικά σχεδιασμένο για βιομηχανικές εγκαταστάσεις και αποθήκες, χωρίς απαιτήσεις για μηχανοστάσιο.

Πλήρως συμβατό με την Οδηγία Μηχανών 2006/42/ΕΚ, το Compact είναι ένα αξιόπιστο εργαλείο που διακρίνεται για τη σταθερή απόδοση και την αντοχή του στις σκληρές συνθήκες εργασίας.

Εσείς δημιουργείτε τις τεχνικές προδιαγραφές του Compact σας και εμείς ανταποκρινόμαστε με ευκολία στις προσωπικές σας απαιτήσεις.

Πλεονεκτήματα

Ενδιαφέρεστε για τα προϊόντα μας;