ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ
ΣΚΑΛΕΣ & ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ

Κυλιόμενες

Σκάλες και Διάδρομοι

Eυέλικτες και κατάλληλες για χρήση σε όλα τα είδη κτιρίων, με εξατομικευμένες λύσεις σχεδιασμού, οι οποίες προσφέρουν δυνατότητες υψηλών διαδρομών, εξωτερικών χώρων, μεγάλων φορτίων και λύσεις φιλικές προς το περιβάλλον για ειδικά έργα.

Κυλιόμενες

Σκάλες

Κυλιόμενες Σκάλες ιδανικές για νέες εγκαταστάσεις σε ξενοδοχεία, νοσοκομεία, δημόσια και εμπορικά κτίρια.

Μοναδικές εξατομικευμένες υπηρεσίες σχεδίασης για Κυλιόμενες Σκάλες εμπορικής ή εντατικής χρήσης που χαρακτηρίζονται από εξαιρετική ποιότητα κίνησης, ασφάλεια και ενεργειακή απόδοση. Με μια ευρεία γκάμα επιλογών και προσαρμοσμένων λύσεων για κάθε μορφής έργο.

Πλεονεκτήματα

Κυλιόμενοι

Διάδρομοι

Ιδανική λύση για νέες εγκαταστάσεις σε ξενοδοχεία, νοσοκομεία, δημόσια και εμπορικά κτίρια.

Μοναδικές εξατομικευμένες υπηρεσίες σχεδίασης για Κυλιόμενους Διαδρόμους εμπορικής ή εντατικής χρήσης που χαρακτηρίζονται από εξαιρετική ποιότητα κίνησης, ασφάλεια και ενεργειακή απόδοση. Με μια ευρεία γκάμα επιλογών και προσαρμοσμένων λύσεων για κάθε μορφής έργο.

Πλεονεκτήματα

Ενδιαφέρεστε για τα προϊόντα μας;