Υδραυλικοί Ανελκυστήρες

Οι Υδραυλικοί Ανελκυστήρες αποτελούν την τεχνολογία που επικρατεί στις Εγκαταστάσεις Νέων Ανελκυστήρων τα τελευταία 25 χρόνια.

Βασικά εξαρτήματα της εγκατάστασης είναι το έμβολο και η μονάδα ισχύος που αποτελείται από τον ηλεκτροκινητήρα, την αντλία λαδιού και το μπλοκ βαλβίδων. Η κίνηση του θαλάμου γίνεται ελαιοδυναμικά. Η αρχή λειτουργίας βασίζεται στην ανύψωση του εμβόλου με λάδι που παρέχεται από την αντλία ενώ οι επιθυμητές συνθήκες κίνησης εξασφαλίζονται με τη ρύθμιση των βαλβίδων.

Προσφέρουν δυνατότητα αυτόματου απεγκλωβισμού σε περίπτωση διακοπής ρεύματος χωρίς επιπλέον κόστος. Τα υδραυλικά ασανσέρ δεν έχουν περιορισμούς ως προς το χώρο του μηχανοστασίου, ούτε απαιτούν την ύπαρξη χώρου στην ανωδομή του φρέατος. Ευκολία στην εγκατάσταση.

Χαρακτηριστικά

  • Οικονομικοί: Έως και έξι στάσεις το κόστος εγκατάστασης είναι βέλτιστο
  • Άμεσος απεγκλωβισμός σε περίπτωση διακοπής ρεύματος
  • Ομαλότητα στην κίνηση για ταχύτητες έως 0.75 m/sec
  • Ευελιξία σχεδιασμού για τους Μηχανικούς: Μικρότερες απαιτήσεις χώρου

Τα πλεονεκτήματα των υδραυλικών ανελκυστήρων τους κατατάσσουν στην κορυφή των προτιμήσεων ιδιωτών, μηχανικών και κατασκευαστών για εγκαταστάσεις σε Μονοκατοικίες και Πολυκατοικίες.