Κατ’ αρχήν σε κάθε νέο κτίριο όταν το δάπεδο ορόφου ή τμήματος ορόφου έχει διαφορά στάθμης μεγαλύτερη από 9m από την οριστική επιφάνεια του περιβάλλοντος εδάφους στη θέση από την οποία γίνεται η προσπέλαση στον υπόψη όροφο, επιβάλλεται η εγκατάσταση ενός τουλάχιστον ανελκυστήρα προσώπων.

Σε αυτή την περίπτωση οι ελάχιστες διαστάσεις του θαλάμου πρέπει να είναι πλάτος 1,10m, βάθος 1,40m και καθαρό άνοιγμα πόρτας 0,85m. Για την κατασκευή υδραυλικού ανελκυστήρα με αυτές τις διαστάσεις οι ενδεικτικές διαστάσεις του φρεατίου είναι 1,40m πλάτος x 1,80m βάθος ή 1,55m πλάτος x 1,65m βάθος. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε για τις ακριβείς διαστάσεις για την δική σας περίπτωση (π.χ. μηχανικός ανελκυστήρας, θάλαμος με δύο εισόδους, κτλ.).

Σε κτίρια που δεν απαιτείται ανελκυστήρας ο ιδιοκτήτης μπορεί να προτείνει τις διαστάσεις θαλάμου που τον εξυπηρετούν και μετά να σας ενημερώσουμε για τις ακριβείς διαστάσεις του φρεατίου. Ενδεικτικά για υδραυλικό ανελκυστήρα 3 ατόμων (θάλαμος 0,85m πλάτος x 0,80m βάθος) και καθαρό άνοιγμα πόρτας φρεατίου 0,75m οι διαστάσεις του φρεατίου ενδείκνυνται να είναι 1,15m πλάτος x 1,20m βάθος.

Προσοχή! Οι διαστάσεις που αναφέρονται πρέπει να είναι οι ελάχιστες. Οι πραγματικές διαστάσεις ενδέχεται να είναι διαφορετικές από τα σχέδια (π.χ. λόγω στραβωμάτων του φρεατίου).

Επικοινωνήστε μαζί μας από την μελέτη του κτιρίου για να υπάρξει η καλύτερη δυνατή λύση για τις ανάγκες σας.

Από το αρχικό στάδιο, ιδανικά από τη μελέτη της οικοδομής, μια ενημέρωση για την μελλοντική εγκατάσταση και τις προϋποθέσεις της είναι πολύτιμη.

Επικοινωνήστε με την Εταιρεία μας για ενημέρωση ώστε να επιτευχθεί το ιδανικό αποτέλεσμα.

Υπάρχουν οι μηχανικοί και οι υδραυλικοί ανελκυστήρες.

Πλεονεκτήματα υδραυλικού:

• Οικονομικότερη λύση για μικρές διαδρομές

• Μικρότερος χρόνος εγκατάστασης

• Δυνατότητα αυτόματου απεγκλωβισμού σε περίπτωση διακοπής ρεύματος χωρίς επιπλέον κόστος

• Σε ορισμένες περιπτώσεις αποτελεί ποιο ευέλικτη λύση, αφού το έμβολο μπορεί να πάρει διάφορες θέσεις προς όφελος της λειτουργικότητας

• Δεν απαιτείται το μηχανοστάσιο να βρίσκεται δίπλα στο φρεάτιο

Πλεονεκτήματα μηχανικού:

• Δυνατότητα ομαλότερης επιτάχυνσης και επιβράδυνσης (με την τοποθέτηση inverter)

• Οικονομικότερη λύση για ψηλά κτίρια (άνω των 7 στάσεων)

• Ιδανικό για εξυπηρέτηση μεγάλης επιβατικής κίνησης

• Δυνατότητα ανάπτυξης υψηλής ταχύτητας κίνησης

• Πολύ μικρό ρεύμα εκκίνησης κατά την εκτέλεση μιας διαδρομής

Για ανελκυστήρες με στοιχεία νομιμότητας οι οποίοι είχαν εγκατασταθεί πριν τις 22/12/1978 είχε δοθεί προθεσμία μέχρι 31/12/2010 για την έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου.

Για τους ανελκυστήρες με προέγκριση εγκατάστασης παρέχεται προθεσμία μέχρι τις 31/12/2011.

Για τους ανελκυστήρες χωρίς στοιχεία νομιμότητας παρέχεται προθεσμία μέχρι 31/12/2012.

Σε περίπτωση απουσίας σχετικών δικαιολογητικών εγκατάστασης του ανελκυστήρα, το έτος εγκατάστασής του θα τεκμαίρεται από το έτος έκδοσης της άδειας οικοδομής του κτηρίου.