Κατ’ αρχήν σε κάθε νέο κτίριο όταν το δάπεδο ορόφου ή τμήματος ορόφου έχει διαφορά στάθμης μεγαλύτερη από 9m από την οριστική επιφάνεια του περιβάλλοντος εδάφους στη θέση από την οποία γίνεται η προσπέλαση στον υπόψη όροφο, επιβάλλεται η εγκατάσταση ενός τουλάχιστον ανελκυστήρα προσώπων.

Σε αυτή την περίπτωση οι ελάχιστες διαστάσεις του θαλάμου πρέπει να είναι πλάτος 1,10m, βάθος 1,40m και καθαρό άνοιγμα πόρτας 0,85m. Για την κατασκευή υδραυλικού ανελκυστήρα με αυτές τις διαστάσεις οι ενδεικτικές διαστάσεις του φρεατίου είναι 1,40m πλάτος x 1,80m βάθος ή 1,55m πλάτος x 1,65m βάθος. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε για τις ακριβείς διαστάσεις για την δική σας περίπτωση (π.χ. μηχανικός ανελκυστήρας, θάλαμος με δύο εισόδους, κτλ.).

Σε κτίρια που δεν απαιτείται ανελκυστήρας ο ιδιοκτήτης μπορεί να προτείνει τις διαστάσεις θαλάμου που τον εξυπηρετούν και μετά να σας ενημερώσουμε για τις ακριβείς διαστάσεις του φρεατίου. Ενδεικτικά για υδραυλικό ανελκυστήρα 3 ατόμων (θάλαμος 0,85m πλάτος x 0,80m βάθος) και καθαρό άνοιγμα πόρτας φρεατίου 0,75m οι διαστάσεις του φρεατίου ενδείκνυνται να είναι 1,15m πλάτος x 1,20m βάθος.

Προσοχή! Οι διαστάσεις που αναφέρονται πρέπει να είναι οι ελάχιστες. Οι πραγματικές διαστάσεις ενδέχεται να είναι διαφορετικές από τα σχέδια (π.χ. λόγω στραβωμάτων του φρεατίου).

Επικοινωνήστε μαζί μας από την μελέτη του κτιρίου για να υπάρξει η καλύτερη δυνατή λύση για τις ανάγκες σας.