26210 345 19

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

info@chasapopoulos.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Υπηρεσίες

Μελέτη – Σχεδιασμός Ανελκυστήρων

Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, τη μελέτη και το σχεδιασμό οποιουδήποτε ανελκυστήρα προκειμένου να βρεθεί η

Κατασκευή Ανελκυστήρων

Αντιμετωπίζουμε με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα κάθε εγκατάσταση ανελκυστήρα που αναλαμβάνουμε και ανταποκρινόμαστε άμεσα σε κάθε ανάγκη σας

Συντήρηση & Τεχνική Υποστήριξη

Περιλαμβάνει τον κατά τακτά χρονικά διαστήματα έλεγχο των διατάξεων ασφάλειας και γενικά των εξαρτημάτων του ανελκυστήρα

Εκσυγχρονισμός – Ανακαίνιση Ανελκυστήρων

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας στον τομέα των εκσυγχρονισμών – ανακαινίσεων ανελκυστήρων, μπορεί να αξιολογήσει τις ανάγκες σας και να σας προτείνει τη αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη εξατομικευμένη λύση

Πιστοποίηση – Περιοδικός Έλεγχος Ανελκυστήρων

Μετά από κάθε νέα εγκατάσταση ανελκυστήρα που ολοκληρώνουμε, πραγματοποιούμε τεχνικό έλεγχο ασφαλούς λειτουργίας σε συνεργασία με διαπιστευμένο φορέα, με σκοπό την έκδοση Πιστοποιητικού.

Μελέτες & Επιβλέψεις Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων

Αναλαμβάνουμε Ηλεκτρομηχανολογικές, Ενεργειακές, Βιομηχανικές Εφαρμογές και υπηρεσίες υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία. Παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Σε κάθε βήμα της διαδικασίας σχεδιασμού, κατασκευής και συντήρησης, δοκιμάζουμε τους ανελκυστήρες μας για να διασφαλίσουμε ότι προσφέρουν πλήρη ασφάλεια.

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ

Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η συνεργασία με εταιρείες ανελκυστήρων και προμηθευτές διεθνούς κύρους, εξασφαλίζουν τη διάθεση του αρτιότερου εξοπλισμού, ποιοτικών μηχανισμών, απόλυτη ασφάλεια και κορυφαίο σχεδιασμό.

ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Τα σχέδιά μας, η κατασκευή μας και η εξυπηρέτηση πελατών μας συνδυάζονται για να εξασφαλίσουν ότι θα παραλάβετε έναν ανελκυστήρα που ανταποκρίνεται απόλυτα στις ανάγκες σας.

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Όλες οι συνεργασίες μας βασίζονται στο τρίπτυχο διαφάνεια, συνέπεια, υπευθυνότητα.Διατηρούμε σταθερές και μακροχρόνιες συνεργασίες με εταιρίες διαφορετικού αντικειμένου, καλύπτοντας πάντα και απόλυτα τις ανάγκες τους!

ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ