26210 345 19

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

info@chasapopoulos.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ ΑΜΕΑ
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Προϊόντα

Κατεβάστε

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο

26210 345 19

Διεύθυνση

Πλήθωνος & Δραγατσανίου 40, Πύργος 27131

Αναβατόρια ΑμεΑ κατακόρυφης μεταφοράς

Το Αναβατόριο ΑμεΑ κατακόρυφης μεταφοράς είναι ένα υδραυλικό σύστημα ανύψωσης που έχει σχεδιαστεί για χρήστες με περιορισμένη κινητικότητα, επιτρέποντας την πρόσβαση σε κτίρια όπου δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση ή λειτουργία ανελκυστήρα.

Πρόκειται για την οικονομικότερη λύση κάθετης μεταφοράς.

Το σύστημα απαιτεί ελάχιστο χώρο, καθιστώντας το ιδανική λύση τόσο για εσωτερικές όσο και για εξωτερικές εφαρμογές.

Κατασκευάζεται σύμφωνα με την οδηγία μηχανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2006/42/ΕΚ, διαθέτει όλα τα απαιτούμενα από την νομοθεσία ασφαλιστικά και κάθε εγκατάσταση πιστοποιείται από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου.

Πλεονεκτήματα

Χαρακτηριστικά