26210 345 19

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

info@chasapopoulos.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ ΦΟΡΤΙΩΝ

Προϊόντα

Κατεβάστε

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο

26210 345 19

Διεύθυνση

Πλήθωνος & Δραγατσανίου 40, Πύργος 27131

ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ ΦΟΡΤΙΩΝ COMPACT

Το Αναβατόριο Φορτίων Compact είναι ανυψωτικό μηχάνημα φορτίων ειδικά σχεδιασμένο για βιομηχανικές εγκαταστάσεις και αποθήκες, χωρίς απαιτήσεις για μηχανοστάσιο.

Πλήρως συμβατό με την Οδηγία Μηχανών 2006/42/ΕΚ, το Compact είναι ένα αξιόπιστο εργαλείο που διακρίνεται για τη σταθερή απόδοση και την αντοχή του στις σκληρές συνθήκες εργασίας.

Εσείς δημιουργείτε τις τεχνικές προδιαγραφές του Compact σας και εμείς ανταποκρινόμαστε με ευκολία στις προσωπικές σας απαιτήσεις.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ