26210 345 19

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

info@chasapopoulos.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συστήματα Ανύψωσης ΑΜΕΑ

Όλα τα συστήματα είναι σχεδιασμένα με έμφαση στη λεπτομέρεια, περιλαμβάνουν τεχνολογίες αιχμής και είναι εναρμονισμένα με τους κανονισμούς.

Ανελκυστήρες Σκάλας Καθίσματος

Υπάρχουν δύο τύποι ανελκυστήρων σκάλας, ανάλογα την σκάλα στην οποία θα τοποθετηθεί. Εάν

Ανελκυστήρες Σκάλας Πλατφόρμας

Είναι ιδανικοί για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στο σπίτι, καθώς και σε δημόσιους

Αναβατόρια ΑμεΑ Κατακόρυφης Μεταφοράς

Το Αναβατόριο ΑμεΑ κατακόρυφης μεταφοράς είναι ένα υδραυλικό σύστημα ανύψωσης που έχει σχεδιαστεί

Αναβατόριο FACE LIFT

Μηχανικό αναβατόριο με προδιαγραφές ΑΜΕΑ και εμποδιζόμενων ατόμων σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία

Σκάλα Αναβατόριο STEP LIFT

Από σκάλα μετατρέπεται σε πλατφόρμα με σκοπό να εξυπηρετεί την πρόσβαση σε αναπηρικό