26210 345 19

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

info@chasapopoulos.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

Προϊόντα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο

26210 345 19

Διεύθυνση

Πλήθωνος & Δραγατσανίου 40, Πύργος 27131

Εξωτερικοί Ανελκυστήρες με κατασκευή Φρεατίου

Η ανάγκη για ανελκυστήρα σε κτίρια όπου δεν υπήρξε πρόβλεψη δημιούργησε την επιλογή του εξωτερικού φρεατίου. Η επιλογή αυτή αντικαθιστά το τυπικό φρεάτιο που έχουμε στο μυαλό μας και δημιουργεί έναν εξ’ ολοκλήρου νέο χώρο έξω από το κτίριο.

Βάσει του προτύπου ΕΝ 81.70 οι ελάχιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις σε κτίρια όπου δεν υπάρχει επιπλέον συντελεστής δόμησης είναι:

Για περιπτώσεις κτιρίων όπου ΑμεΑ θα χρησιμοποιούν τον ανελκυστήρα αυτόνομα (Δημόσιο, επιχειρήσεις), είναι υποχρεωτικές οι αυτόματες πόρτες.

Σε κτίρια όπου υπάρχει συντελεστής δόμησης, δηλαδή ο κάτοχος του κτιρίου μπορεί να χτίσει επιπλέον, το εξωτερικό φρεάτιο μπορεί να έχει μικρότερη διάσταση από τις ανωτέρω.

Το φρεάτιο θα πρέπει να επενδυθεί με κάποιο υλικό ώστε να υπάρχει η δυνατότερη και καταλληλότερη μόνωση. Το υλικό επένδυσης (πάνελ πολυουρεθάνης, γυαλί, λαμαρίνα, κ.α.) του φρεατίου καθώς και το είδος του ανελκυστήρα (ηλεκτροκίνητος ή υδραυλικός) εξαρτάται από τις προτιμήσεις και τις απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη. Για κτίρια με μέγιστο αριθμό στάσεων τις 5, προτείνεται η τοποθέτηση υδραυλικού ανελκυστήρα.

Η κατασκευή του φρεατίου δύναται να γίνει από δικό σας συνεργάτη εφόσον το επιθυμείτε. Στην περίπτωση αυτή οι μηχανικοί μας βρίσκονται στη διάθεση του συνεργάτη σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Τα υλικά που τοποθετούμε στους ανελκυστήρες που κατασκευάζουμε επιλέγονται μετά από αυστηρούς ελέγχους που έχουν σαν προτεραιότητα την ποιότητα, την λειτουργικότητα, την πιστοποίησή τους και τέλος την ελαχιστοποίηση των βλαβών σε βάθος χρόνου.