26210 345 19

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

info@chasapopoulos.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ

Προϊόντα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο

26210 345 19

Διεύθυνση

Πλήθωνος & Δραγατσανίου 40, Πύργος 27131

Μελέτες & Επιβλέψεις Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων

Αναλαμβάνουμε Ηλεκτρομηχανολογικές, Ενεργειακές, Βιομηχανικές Εφαρμογές και υπηρεσίες υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία.

Παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες έχοντας πάντα ως γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την συνέπεια.