26210 345 19

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

info@chasapopoulos.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Προϊόντα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο

26210 345 19

Διεύθυνση

Πλήθωνος & Δραγατσανίου 40, Πύργος 27131

Μελέτη – Σχεδιασμός Ανελκυστήρων

Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, τη μελέτη και το σχεδιασμό οποιουδήποτε ανελκυστήρα προκειμένου να βρεθεί η βέλτιστη τεχνική λύση πάντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.

Για τη διεξαγωγή της μελέτης προηγείται επίσκεψή μας στο χώρο του έργου για τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων πληροφοριών.

Κατόπιν συντάσσεται οικονομοτεχνική προσφορά που παραδίδεται στον πελάτη.

Σε περίπτωση που δεν είναι κατανοητό οποιοδήποτε σημείο της προσφοράς, είμαστε στην διάθεσή σας.