26210 345 19

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

info@chasapopoulos.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οικιακοί Ανελκυστήρες

Πρόκειται για συστήματα ανύψωσης ιδανικά για ιδιωτικές κατοικίες, με ευρύ φάσμα επιλογών σχεδιασμού.

Οικιακοί Ανελκυστήρες – Οδηγία Μηχανών

Υδραυλικός ανελκυστήρας μικρής ταχύτητας, για οικιακή χρήση, δηλαδή σε μικρά φρεάτια, σύμφωνα με την

Οικιακοί Ανελκυστήρες 0.5 m/sec Ταχύτητας

Ομαλή και αξιόπιστη λειτουργία του ανελκυστήρα, συνδυασμένη με άψογο αισθητικό αποτέλεσμα.