26210 345 19

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

info@chasapopoulos.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ -
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Προϊόντα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο

26210 345 19

Διεύθυνση

Πλήθωνος & Δραγατσανίου 40, Πύργος 27131

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Μετά από κάθε νέα εγκατάσταση ανελκυστήρα που ολοκληρώνουμε, πραγματοποιούμε τεχνικό έλεγχο ασφαλούς λειτουργίας σε συνεργασία με διαπιστευμένο φορέα, με σκοπό την έκδοση Πιστοποιητικού.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Ο περιοδικός έλεγχος αφορά ανελκυστήρες οι οποίοι ήδη βρίσκονται σε λειτουργία.

Οι ανελκυστήρες αυτοί είτε:

Για όλους τους ανελκυστήρες για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί πιστοποιητικό, έχει δοθεί προθεσμία μέχρι 31.12.2022 εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες ή οι διαχειριστές υποχρεούνται να το καταθέσουν στον οικείο τους Δήμο.

Ο περιοδικός έλεγχος πρέπει να επαναλαμβάνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, από ένα έως έξη έτη, ανάλογα με τις στάσεις και την χρήση του κτιρίου στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο ανελκυστήρας.

ΟΦΕΛΗ