26210 345 19

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

info@chasapopoulos.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ &
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Προϊόντα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο

26210 345 19

Διεύθυνση

Πλήθωνος & Δραγατσανίου 40, Πύργος 27131

Συντήρηση & Τεχνική Υποστήριξη

Η σημασία της συντήρησης για την ασφαλή και ομαλή λειτουργία του ανελκυστήρα είναι βαρύνουσα και γι’ αυτό επιβάλλεται και από το νόμο. Γίνεται αποκλειστικά και μόνο από νόμιμο συνεργείο συντήρησης.

Περιλαμβάνει τον κατά τακτά χρονικά διαστήματα έλεγχο των διατάξεων ασφάλειας και γενικά των εξαρτημάτων του ανελκυστήρα, με στόχο την αποκατάσταση εφόσον χρειάζεται της ασφαλούς λειτουργίας και την ελάττωση των πιθανοτήτων βλαβών και απορυθμίσεων, καθώς επίσης τον καθαρισμό και τη λίπανση των εξαρτημάτων σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις των κατασκευαστών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Εφαρμόζουμε ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης, με καταγραφή συντηρήσεων, βλαβών, επισκευών και πολλών ακόμα στοιχείων για κάθε ανελκυστήρα που εγκαθιστούμε και συντηρούμε.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Με πλήρη γνώση των αναγκών σας, παρέχουμε άμεση, διαρκή και αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη.

Για την αξιόπιστη λειτουργία του κάθε μηχανήματος χρησιμοποιούμε εξαρτήματα των μεγαλύτερων κατασκευαστών και πάντα με την απαραίτητη πιστοποίηση.

Η εταιρεία μας διατηρεί συμβόλαια με Δημόσιες Υπηρεσίες, Ξενοδοχεία και μεγάλες επιχειρήσεις στον Νομό Ηλείας και έχει πάντα τεχνικούς σε επιφυλακή για να καλύψει οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη.

ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ