26210 345 19

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

info@chasapopoulos.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συστήματα Φορτίων

Κρίσιμα σημεία είναι το είδος των εμπορευμάτων που μεταφέρονται, ο τρόπος φορτοεκφόρτωσης και το ωφέλιμο φορτίο.

Αναβατόρια Φορτίων

Το Αναβατόριο Φορτίων Compact είναι ανυψωτικό μηχάνημα φορτίων ειδικά σχεδιασμένο για βιομηχανικές

Αναβατόρια Τροφίμων

Ο Ανελκυστήρας Τροφίμων Dumbwaiter είναι ένας μηχανικός ανελκυστήρας χωρίς μηχανοστάσιο (MRL) για

Ανελκυστήρες Φορτίων

Οι Ανελκυστήρες Φορτίων προσφέρουν ανθεκτικότητα, εξασφαλισμένη αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής.