Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη

Συντήρηση Ανελκυστήρων

Η σημασία της συντήρησης για την ασφαλή και ομαλή λειτουργία του ανελκυστήρα είναι βαρύνουσα και γι’ αυτό επιβάλλεται και από το νόμο. Γίνεται αποκλειστικά και μόνο από νόμιμο συνεργείο συντήρησης.

Περιλαμβάνει τον κατά τακτά χρονικά διαστήματα έλεγχο των διατάξεων ασφάλειας και γενικά των εξαρτημάτων του ανελκυστήρα, με στόχο την αποκατάσταση εφόσον χρειάζεται της ασφαλούς λειτουργίας και την ελάττωση των πιθανοτήτων βλαβών και απορυθμίσεων, καθώς επίσης τον καθαρισμό και τη λίπανση των εξαρτημάτων σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις των κατασκευαστών.

Εφαρμόζουμε ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης, με καταγραφή συντηρήσεων, βλαβών, επισκευών και πολλών ακόμα στοιχείων για κάθε ανελκυστήρα που εγκαθιστούμε και συντηρούμε.

Η εταιρεία μας διατηρεί συμβόλαια με Νοσοκομεία, Δημόσιες Υπηρεσίες, Ξενοδοχεία, Τράπεζες και μεγάλες επιχειρήσεις στον Νομό Ηλείας και έχει πάντα τεχνικούς σε επιφυλακή για να καλύψει οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη.