26210 345 19

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

info@chasapopoulos.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Νομοθεσία
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Νομοθεσία

Κ.Υ.Α. 126978/2022 Προθεσμία καταχώρισης εγκατεστημένων ανελκυστήρων. ΦΕΚ 6794/Β’/28-12-2022 Κ.Υ.Α. 45059/2022 Προθεσμία καταχώρισης εγκατεστημένων ανελκυστήρων. ΦΕΚ 2230/Β’/06-05-2022 Κ.Υ.Α. 68781/2019 Τροποποίηση της Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/22.12.20 08 (Β’ 2604) κοινής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ